Brány Žaláře se již navždy uzavřely. Děkujeme Vám všem za přízeň, byly to veselé dva roky plné menších i obřích překážek.

Kdybyste nás potřebovali z jakékoli důvodu kontaktovat, napište nám e-mail.

Úniková hra s tajuplnou atmosférou

nechte se unést

tajuplnou atmosférou

La Fayettovo vězení - jedinečný příběh

zažijte

jedinečný příběh

Neotřelé úkoly La Fayettova vězení

vyřešte

neotřelé úkoly

Cena únikové hry

2 až 5 hráčů

1 600 Kč

Kdo je generál La Fayette?

Inspirovali jsme se skutečnými událostmi z konce 18. století, kdy byl na území Českých zemí vězněn významný hrdina své doby – generál La Fayette. Odvážný pokus o jeho osvobození by byl nejspíše úspěšný, kdyby však nedošlo k osudnému nedorozumění. Po této události všichni skončili v železech.

Jste-li odvážní, přijďte na vlastní kůži zažít historickou atmosféru zednářského vězení, kterou naše úniková hra nabízí. S sebou potřebujete jen důvtip, bystrou mysl a ještě alespoň jednoho odvážlivce.

Generál La Fayette

Celý příběh

Koncem 18. století procházela Evropa obdobím bouřlivých změn. Byly zaváděny státní i církevní reformy, Evropa se začala propojovat se zámořím a jako nikdy předtím se rozvíjela úroveň vzdělání i věda. Zásadní změny ve společnosti provázely nepokoje, povstání a vyvrcholily Velkou francouzskou revolucí, která je vnímána jako přelomový bod evropských dějin. Jednou z hlavních postav a hybatelů té doby byl Gilbert du Motier, markýz de La Fayette, známý jako hrdina dvou kontinentů.

GILBERT DU MOTIER, MARKÝZ DE LA FAYETTE

Francouzský osvícenský šlechtic, voják a generál se významně zapojil již do americké války o nezávislost, kde získal titul národního hrdiny, stal se členem zednářské lóže a jeho blízkými přáteli se staly osobnosti jako George Washington, Thomas Jefferson nebo Benjamin Franklin. Po triumfálním návratu do Francie se jako důvěrný přítel Robespierra, Dantona i Marata stal velitelem Národních gard a jeho zapojení do revoluce vyvrcholilo krvavým potlačením shromáždění na Martově poli. Protože La Fayette hlasitě protestoval proti popravě krále, označil jej jakobínský parlament za zrádce a v roce 1792 byl zadržen a předán Rakušanům.

LA FAYETTOVO VĚZNĚNÍ

Generál La Fayette byl vězněn v dnešním Lucembursku, Německu a Polsku, než byl v květnu 1794 uvězněn v pevnosti na území Českých zemích. Jako prominentní ale přísně utajovaný vězeň obýval luxusně zařízenou celu a dostával dokonce tři zlaté denně. Sám La Fayette ve svých vzpomínkách napsal, že jej obtěžoval zápach ze stoky a časté vykonávání trestů na vojácích pod jeho okny. Po nějaké době mu také byly ze zdravotních důvodů dovoleny vyjížďky v kočáře. Na těch jej však kromě ozbrojeného doprovodu často hlídal i samotný velitel pevnosti, generál Franz hrabě d’Arco. Přesto to byla právě jedna z projížděk, během které se La Fayette pokusil o útěk.

LA FAYETTOVO OSVOBOZENÍ

Na osvobození La Fayetta od počátku usilovně pracovali jeho přátelé i mocná zednářská lóže. Situaci zkomplikoval jeho převoz do pevnosti na území Českých zemí, kde byl držen v utajení (označován pouze jako „státní vězeň číslo dvě“). Vypátrat generála a pokusit se o jeho osvobození se měl pokusit německý lékař a dobrodruh Eric Bollmann. Tomu se podařilo zjistit, kde je vězněna důležitá osoba. Zde se Bollmann seznámil s velitelem pevnosti a po nějaké době i s La Fayettovým ošetřujícím lékařem, ze kterého se mu lstí podařilo získat informaci, že vězeň číslo dvě je opravdu samotný generál La Fayette. Po prozrazení lékař souhlasil, že La Fayettovi předá obyčejný pozdrav rychle napsaný na kus papíru. Netušil však, že na papíru byla předem napsána zpráva neviditelným inkoustem.

Bollmann s La Fayettem podrobně naplánovali celý útěk. Skupinu doplnil ještě Američan Frank Huger, sluha Šramonský a kočí Brenda. Bollmann obstaral anglické jezdecké koně a v Hofu (dnes Dvorce) připravili povoz, nové oblečení a zásoby potřebné k útěku pěti osob. Ten byl naplánován během jedné ze zdravotních projížděk. První krok měl učinit samotný La Fayette tím, že odzbrojí strážného a získá jeho kord.

Bollman s Hugerem sledovali kočár už od chvíle, kdy do něj generál společně s ozbrojeným doprovodem nastoupili. Byli připraveni zasáhnout, jakmile se La Fayette zmocní zbraně. Ozbrojený doprovod se však nehodlal vězně vzdát tak jednoduše, jak spiklenci předpokládali. Zesláblému La Fayettovi se nejdříve nepodařilo získat kord a během šarvátky pak dokonce jeden z vojáků ukousl La Fayettovi článek prstu. Ve vyhrocené situaci došlo ke dvěma zásadním komplikacím. La Fayette zřejmě pochopil instrukci „Get to Hof“ (Jeď do Dvorců), jako „Get off“ (Utíkej) a navíc k útěku zvolil koně, který byl vycvičen pro jízdu se dvěma jezdci. Huger tak musel utíkat pěšky a byl zadržen jako první, La Fayetta chytili lstí nedlouho poté a nakonec byl dopaden i Bollmann.

La Fayetta přivítal zpátky ve vězení sám velitel pevnosti slovy „Darebáky, kteří se odvážili Vás osvobodit, oběsíme pod Vaším oknem. Kdyby se nenašel kat, udělám to sám“Poté byl La Fayette uvězněn v nejtěžším žaláři, kde mu byly dokonce nasazeny okovy…

Kudy k nám

 
Vrchlického 60
Praha 5, 150 00 Košíře

POZOR – nenajdete nás na adrese Vrchlického 473/96! Hra se nachází naproti čerpací stanici Shell (vedle Lidlu).

Autem: máme tady parkovací zóny (parkování za poplatek) a vždy lze nějaké parkovací místo v okolí najít (o víkendu je v okolí možno zaparkovat kdekoli bez omezení). Vedle máme garáže obchodu Lidl s parkovištěm pro zákazníky Lidlu. Pokud chcete být v klidu, doporučujeme zaparkovat v OC Nový Smíchov na Andělu (3 hodiny parkování zdarma) a dojet 3 zastávky tramvají (č. 9, 10, 15 nebo 16) na zastávku Klamovka.

MHD: tramvají (č. 9, 10, 15 nebo 16) na zastávku Klamovka, pak sejděte ulicí Prachnerova dolů a ihned doleva na Vrchlického.